JESTEŚ MOIM MIŁYM GOŚCIEM :)Moris Page


Moris - Układ Słoneczny
UKŁAD SŁONECZNYTu umieszczone są informacje na temat pojecia układ słoneczny, oraz zagadnien z tym zwiazanych Informacje dotyczące planet układu słonecznego oraz słońca Znajdują się tu zdjecia obiektów planet i zjawisk zachodzących w kosmosie Wszystko co dotyczy stacji kosmicznych: 'ALFA' , oraz 'ISS'

Układ Słoneczny

    Jest to układ ciał astronomicznych znajdujących się pod dominującym wpływem pola grawitacyjnego Słońca, związanych wspólnym pochodzeniem. Składa się ze Słońca, dziewięciu planet (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton), naturalnych satelitów planet (planet księżyce), planetoid, komet, ciał meteorowych (meteory) oraz pyłu i gazu międzyplanetarnego. Słońce zawiera w sobie 99,866% masy zawartej w ciałach Układu Słonecznego (bez gazu i pyłu międzygwiezdnego). Promień Układu wynosi ok. 200 000 AU (Oorta obłok), dostępna dotychczasowym obserwacjom część (tj. do orbity Plutona) ma promień 40 AU. Orbity planet są praktycznie współpłaszczyznowe (najsilniej, o 17°,15 względem płaszczyzny orbity Ziemi, nachylona jest orbita Plutona, pozostałe nachylenie wynoszą od 0°,772 dla Urana do 7°,004 dla Merkurego) i tylko nieznacznie odbiegają od orbit kolistych (najsilniej ekscentryczne są orbity Merkurego i Plutona). Orbity planetoid, a szczególnie komet, są bardziej zróżnicowane. Ruch ciał opisują Keplera prawa. Wiek układu Słonecznego wynosi ok. 4,5 mld lat. Pierwszą naturalną koncepcję pochodzenia Układu Słonecznego podał I. Kant, zgodnie z nią Słońce i planety uformowały się z pierwotnej materii składającej się z drobnych brył, które zderzały się i wzajemnie na siebie oddziaływały. W 1796 P.S. Laplace sugerował, że planety powstały z materii oderwanej od coraz szybciej obracającego się, stygnącego Słońca na skutek działania sił bezwładności, na początku XX w. pojawiły się modele katastroficzne, wg których układ planetarny powstał przy bliskich przejściach innej gwiazdy; modele te były krytykowane głównie ze względu na małe prawdopodobieństwo zderzenia gwiazd nie mogące wyjaśnić powszechności układów planetarnych. Do koncepcji zbliżonej do idei Kanta powrócił w 1944 O.J. Schmidt, opracował on model, wg którego tworzą się one dzięki zlepianiu się małych ciał stałych. Uznawaną obecnie teorię genezy Układu Słonecznego podali astronomowie amerykańscy E. Schatzman i S.S. Huang (1970), zgodnie z nią Słońce i planety powstawały jednocześnie z pierwotnego, rotującego obłoku materii, nieznacznie szybciej powstała centralna gwiazda, która wyrzucając z siebie materię przekazywała otaczającej ją materii moment pędu (w procesie tym niezaniedbywalną rolę pełni pole magnetyczne Słońca), przez co zapobiegała opadnięciu otoczki na gwiazdę.

Krótki film opisowy dotyczący układu słonecznego


USTAWIENIA


Dodaj do ulubionych

Ustaw stronę jako startowa


SONDASONDA
Oceń obiektywnie moja stronke od 1 do 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10